Věnujte prosím pozornost následujícím upozorněním

Image Rychlost Záleží jen na vás, zda si vyberete trasu podle její délky v kilometrech, nebo podle místa, které chcete navštívit.
Vždy vybírejte trasu podle nejméně zdatného účastníka vaší skupiny.

Potor img

Image Nerovnosti Vždy prosím dbejte zvýšené opatrnosti. Všechny komunikace, po kterých vedou naše trasy jsou zpevněné, ale povrch není vždy vhodný pro rychlou jízdu.

Potor img

Image Doprava Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při přejíždění vozovek s běžným silničním provozem a dodržujte vyhlášku o pravidlech silničního provozu v platném znění.

Image Rozcestník

Pěší trasy

Pěší trasy img
Trasa 5 km Mapka Bikemap
Trasa 10 km MapkaBikemap
Trasa 15 km MapkaBikemap
Trasa 22 km MapkaBikemap
Trasa 32 km MapkaBikemap
Trasa 40 km MapkaBikemap
Trasa 52 km MapkaBikemap

Cyklotrasy

Cyklotrasy
Trasa 5 km Mapka Bikemap
Trasa 10 km MapkaBikemap
Trasa 16 km MapkaBikemap
Trasa 27 km MapkaBikemap
Trasa 35 km MapkaBikemap
Trasa 42 km MapkaBikemap
Trasa 53 km MapkaBikemap
Trasa 61 km MapkaBikemap

Cyklomaraton

Cyklotrasy
Trasa 110 km Mapa Bikemap

Naši akci podporují :

Pořadatel nezjišťuje ani nevyhlašuje pořadí účastníků.
Bošovická šlapka není závod - každý, kdo absolvuje zvolenou trasu - vítězí.
Děti do 10 let pouze v doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby.
Každý účastník jede nebo jde na vlastní nebezpečí. Akce není pojištěna.

Z bezpečnostních důvodů dodržujte na trasách vyznačený směr jízdy.
Při jakýchkoliv problémech , zraněních, nebo při předčasném odstoupení z pochodu nebo jízdy, vždy prosím neprodleně informujte pořadatele.
Telefonní čísla - 608 770 532 a 606 497 451 - budete mít uvedena i na mapce své trasy.