Ohlédnutí za 20. ročníky BOŠOVICKÉ ŠLAPKY

Počátkem roku 1996 požádal pan Josef Vrzal-starší Kulturní a vlastivědnou společnost Podvalák o pomoc při organizaci prvního ročníku dálkového pochodu a cyklomaratonu v Bošovicích.
Využil svých mnohaletých zkušeností s účastí na podobných sportovních a turistických akcích a sám zajistil přípravu, od vytyčení jednotlivých tras a vytvoření jejich mapek pro účastníky, reklamu a zhotovení propagačních materiálů, zajištění občerstvení pro účastníky i věcných cen, až po zajištění pořadatelů na start a kontrolní stanoviště.
Do vlastní organizace akce se vložila celá Vrzalova rodina i jejich přátelé a členové občanského sdružení Podvalák. Vrzal oslovil všechny místní živnostníky, i své známé z okolních obcí, s žádostí o finanční podporu akce, při které zajistil reklamu jejich firmám.
V Bošovicích bychom asi nenašli podnikatele, který by během následujícjích deseti let finančně nebo technickou a materiální pomocí nepřispěl k realizaci Šlapky. Díky jejich příspěvkům byly pro všechny účastníky každoročně zajištěny upomínkové předměty (keramické medaile, odznaky, turistické známky), a návštěvníci měli možnost zakoupit si za symbolickou cenu speciální reklamní čepice, kloboučky nebo trička.
Trasa pro pochod vedla přes Hájíček k hájence Svatá, na rozcestí u Prince odbočila k rybníkům u Horáčka, k Hvězdě, křížila státní silnici a pokračovala kolem Zlatého jelena až k Červenému kříži a zpět do Bošovic. Jen nejdelší trasa na 50 km na zpáteční cestě odbočila do Žarošic a přes Silničnou se vracela na Těšanku.
Trasy pro cyklojízdu od 6 do 65 km vedly přes Lovčičky ke Svaté a dál Ždánickým lesem po hřebenové cestě Těšance, kolem Zlatého jelena a Slepice až do Jestřabic a po stejné cestě zpět. Kontrolní stanoviště s občerstvením pro účastníky byla u hájenky Svatá a u křižovatky Těšanky se státní silnicí mezi Slavkovem a Kyjovem.
Trasa silničního cyklomaratonu od 100 do 200 km vedla po neznačených silnicích přes Dambořice do Slavkova a přes Sokolnice kolem Pálavských vršků a zpět přes Velké Pavlovice, nejdelší trasa přes Břeclav, Hodonín a Kyjov. Pořadatelé zajistili kontroly s občerstvením kromě křižovatky na Těšance i na Mohyle Míru a na Klentnici, dále účastníci získávali na trase razítka formou samokontroly.


I. ročník: 8. června 1996

Pochod 76
Cyklojízda 56
Cyklomaraton 20
Celkem 152
8. června 1996 se uskutečnil poprvé turistický pochod, cyklojízda a cyklomaraton pod názvem OKOLO BOŠOVIC, který sami účastníci v následujících letech přejmenovali na BOŠOVICKOU ŠLAPKU. Počasí bylo velmi příjemné, což se projevilo na dobré účasti místních dětí, ale mezi dospělými občany nebudila nová akce velkou důvěru a přespolní byli ve velké přesile.
V cíli dostali všichni účastníci kromě diplomu a občerstvení i různé upomínkové předměty a proběhlo slosování startovních lístků o zajímavé věcné ceny od sponzorů akce. Odpoledne dorazili do cíle v kulturním domě i Vrzalovi kamarádi, členové mandolínového orchestru Moravan z Brna, kteří přispěli k dobré pohodě známými trampskými písničkami.
I když naše sportovně turistická akce není soutěž a není možné vyhlásit pořadí účastníků, stojí za povšimnutí některé věkové rekordy na jednotlivých trasách. Doufáme, že za zveřejnění těchto zajímavých informací se na nás nebudou uvedení borci příliš zlobit.
Můžete se přesvědčit i o sportovním duchu našich občanů, pro které se během 13 let stala Šlapka místní tradicí a akce se pravidelné účastní celé rodiny, od mladých rodičů s dětmi v kočárcích, až po babičky a dědečky.
Upozorňujeme, že údaje o počtu ujetých kilometrů jsou uvedeny jen dle našich oficiálních tras, ale většina přespolních cyklistů absolvolala navíc i cestu do Bošovic a zpět domů.
50 kilometrů ušlapala pěšky kromě 16ti zkušených turistů i 15letá Veronika Peňázová z Bošovic, která je nejmladším účastníkem na této trase. Nejstarším pěšákem byl 81letý Hugo Pousný z Brna na trase 20 km, který je dosud nejstarším registrovaným účastníkem Šlapky. Nejmladšími účastníky cyklomaratonu byli 14letí hoši Karel Major z Bošovic a Lukáš Kleka ze Zbýšova, kteří se přihlásili na 200 km. V průběhu jízdy se však rozdělili a Karel dokončil nejdelší trasu, na níž je nejmladším účastníkem. Lukáš si chtěl později cestu zkrátit, ale zabloudil a pořadatelé i rodiče ho marně hledali do pozdních nočních hodin, kdy konečně sám dorazil do cíle. Nejmladším účastníkem cyklojízdy byl čtyřletý David Fait v doprovodu rodičů a nejmladší účastnicí pochodu byla 9letá Míša Vrzalová, která ušlapala se svými staršími kamarádkami 20 km.


II. ročník: 31. května 1997

Pochod 143
Cyklojízda 67
Cyklomaraton 23
Celkem 233
Na II. ročník pořadatelé připravili novinku, 24-hodinový dálkový pochod na 100 kilometrů a také zajistili lepší značení tras v lese i větší počet kontrolních stanovišť.
Start nočního pochodu probíhal v Sokolovně již v pátek 30. 5. od 18,00 hodin a jeho padesátikilometrová trasa vedla po silnici přes Velké Hostěrádky a Boleradice do Bořetic a přes Terezín a Krumvíř zpět do Bošovic, kde se borci ráno občerstvili a dokončili STOVKU společně s ostatními účastníky po původní trase pochodu na 50 km.
100 kilometrů zvládlo 12 zdatných turistů a na trasu dálkového pochodu na 50 km vyrazilo18 pěšáků. Nejstarším chodcem, který zdolal 100 km, byl Mojmír Pilát z Vyškova (65 let). Nejstarším pěšákem na 50 km byl Vincenc Haučinský z Brna (75 let) a nejmladšími účastníky byli Ondřej a Radka Husákovi ze Sokolnic (15 a 16 let).
Nejdelší trasu cyklojízdy - 65 km ujel na kole v doprovodu svého otce i osmiletý Vojta Procházka z Bošovic.


III. ročník: 30. května 1998

Pochod 150
Cyklojízda 157
Cyklomaraton 32
Celkem 339
V pátek 29. 5. večer vyrazilo na noční část dálkového pochodu na 100 km 15 účastníků, ale někteří nedokončili celou trasu. Nejstarším borcem, který zvládl 100 km, byl Miroslav Šustr z Brna (61 let). Nejstarším pěšákem na 50 km byl opět Vincenc Haučinský (76 let) Nejstarším účastníkem na cyklostezkách byl 69letý Rudolf Kuča z Brna.
Nejmladším účastníkem na trase cyklomaratonu na 100 km byl 10letý Tomáš Marek v doprovodu svého otce, jehož věkový rekord na této trase nebyl překonán. Nejmladším účastníkem pochodu byla roční Marcelka Procházková v doprovodu svojí matky.


IV. ročník: 29. května 1999

Pochod 149
Cyklojízda 186
Cyklomaraton 44
Celkem 379

V pátek se na country večeru v sokolovně sešli přespolní účastníci, kteří nocovali v kulturním domě i v hasičské zbrojnici a místní příznivci akce. K poslechu hrála místní hudební skupina Synečci a Zbytek světa, tedy kamarádi Josefa Vrzala st. se širokého okolí.
Na noční pochod se vydali jen 3 odvážlivci, ale pouze 63letý Vojtěch Václavík ze Želatovic trasu 100 km dokončil.
Pro mimořádnou náročnost byla tato trasa od následujícího ročníku zrušena.
Pochod na 50 km absolvovalo 25 turistů a nejstarším z nich byl Jiří Fábíkl z Brna (73 let).
Cyklomaraton na 150 km ujel Vít Sobotka ze Sokolnic (67 let). Na trase cyklomaratonu na 100 km byl nejmladší 11letý Tomáš Marek. Nejmladším účastníkem akce byla roční Pavlína Marková v doprovodu matky.


V. ročník : 27. května 2000

Pochod 127
Cyklojízda 246
Cyklomaraton 45
Celkem 418

Dálkového pochodu na 50 km se zúčastnilo 15 turistů, nejstarší byl Antonín Klimeš z Brna (73 let).
Na trasu cyklomaratonu na 200 km se zaregistrovalo jen 9 cyklistů. Nejstarším účastníkem cyklomaratonu na trase 150 km byl opět Vít Sobotka (68 let). Nejmladšími účastníky na 100 km byli 12letí Tomáš Marek a Tomáš Voráč z Bošovic.


VI. ročník: 26. května 2001

Pochod 147
Cyklojízda 343
Cyklomaraton 66
Celkem 556

Trasu pochodu na 50 km absolvovalo 9 turistů.
Nejstarším cyklistou na trase na 150 km byl již potřetí Vít Sobotka (69 let) a nejmladším účastníkem cyklomaratonu na 100 km byl opět Tomáš Marek (13 let). Nejmladšími registrovanými účastníky pochodu byli roční Katka Heřmanská a Radek Mezsarozs v doprovodu svých rodičů.
Dobrý ohlas Šlapky už překročil hranice naší vesnice, na trasách v lese, u občerstvení na kontrolních stanovištích a v cíli se potkávali lidé z okolí, kteří se těšili, že se zde za rok o posledním květnovém víkendu zase sejdou.
Po pěti úspěšných ročnících, kdy počet účastníků stále rostl, se ale rozhodl Josef Vrzal-starší skončit se vší slávou a pověsil funkci hlavního pořadatele na hřebík.
Podvaláci řešili problém, kdo je schopný navázat na obětavou práci zakladatele Šlapky a přitom udržet dobrou úroveň a vysoko nasazenou laťku akce. Chtě-nechtě se tedy organizace Šlapky ujal Josef Vrzal-mladší s poradním hlasem svého otce a za pomoci většiny dosavadních pořadatelů.
Bylo načase obměnit známé trasy, které dosud vedly po cestě Těšance na opačný konec Ždánického lesa až do vzdálených Jestřabic. Pochod a cyklojízdu jsme nasměrovali k zajímavým místům na úpatí Ždánického lesa, křížem krážem přes hřeben.
Nová trasa cyklojízdy a pochodu vedla z Bošovic přes Lovčičky a kontrolní stanoviště u hájenky Svatá, na rozcestí Písečná odbočila k novému rybníku ve Skřípově, u Hvězdy bylo zajištěno občerstvení pro všechny účastníky. Dále vedla trasa kolem rybníka Horáčka k hájence Bílý vlk, a k farmě Jalový dvůr a po Těšance zpět. Jen nejdelší cyklotrasa na 65 km pokračovala přes osadu Zdravá Voda a Silničná a po silnici přes Dambořice do Bošovic.
V předvečer Šlapky se v sokolovně opět sešli všichni příznivci, aby se seznámili s novými trasami a dobře se pobavili při písničkách místních skupin Náhodou a Synečci. Vystoupili i členové country kapely Staré Můry z Brna, kteří jsou pravidelnými návštěvníky naší akce.
Sdružení obcí Ždánického lesa a Politaví, jehož zakládajícím členem je i obec Bošovice, postupně zajistilo značení cyklostezek i jejich propojení na celostátní registr cyklotras a připravilo a vydání cyklomapy našeho regionu a propagačních materiálů.
Ke slavnostnímu otevření cyklostezek ve Ždánickém lese využilo sdružení obcí termínu naší akce, což prospělo oběma stranám a přispělo k většímu zájmu o Šlapku v širokém okolí.


VII. ročník: 25. května 2002

Pochod 148
Cyklojízda 435
Cyklomaraton 58
Celkem 641

Pochodu na 50 km se zúčastnilo 6 turistů a nejstarším byl 75 letý Antonín Klimeš z Brna.
Nejmladším účastníkem cyklomaratonu byl popáté již 14 letý Tomáš Marek.
Nejstarším cyklistou na cyklostezkách byla 72 letá Zdena Vrbková z Bošovic. Nejmladší účastnicí byla 3 měsíční Klára Horáková.


VIII. ročník: 31. května 2003

Pochod 139
Cyklojízda 563
Cyklomaraton 59
Celkem 761

Brzy ráno měli pořadatelé na startu a první návštěvníci úžasnou podívanou na částečné zatmění slunce, vycházejícího nad Ždánickým lesem.Odpoledne v cíli před sokolovnou hrála k poslechu místní hudební skupina Synečci.
Spokojení místní i přespolní návštěvníci obsadili každé volné místečko na návsi, uvelebili se nejen na lavičkách, ale i na travnatých plochách a užívali si neopakovatelnou atmosféru naší akce.
Na 50 km pochodu vyrazilo jen 5 chodců, nejstarším byl Antonín Klimeš (76 let). Nejstarším účastníkem cyklomaratonu na 150 km byl Václav Blížkovský z Ivančic (71 let) a nejmladším na trase 100 km byl Radek Sloup z Otnic (13 let) Nejstarším cyklistou na trase 55 km byl Milan Jochman z Brna (77 let). Nejmladším účastníkem pochodu byl roční Roman Mezsarozs.
Odměnou v cíli kromě občerstvení byly diplomy – pamětní listy a krásné keramické medaile, zhotovené v místní Základní škole.


IX. ročník: 26. května 2004

Pochod 115
Cyklojízda 606
Cyklomaraton 51
Celkem 772

Pochodu na 50 km se zúčastnilo 6 chodců, nejstarší byl pravidelný účastník naší Šlapky Antoním Klimeš (77 let).
Nejstarším cyklistou na nejdelší trase cyklostezek byl 79letý Ing. Václav Hozdecký ze Ždánic, který absolvoval celou trasu v opačném směru, a po předběžném přihlášení se zaregistroval až v cíli.
Nejmladším účastníkem byla 3 měsíční Karolína Klvačová z Újezda.


X. ročník: 28. května 2005

Pochod 129
Cyklojízda 674
Cyklomaraton 38
Celkem 841

Trasu dálkového pochodu na 50 ušlapal jen Jiří Chmelík z Brna (65 let).
Nejstarším cyklistou v tomto roce byl 70 letý František Železný.


XI. ročník: 27. května 2006

Pochod 144
Cyklojízda 417
Cyklomaraton 27
Celkem 642

Na trasu pochodu na 50 km se vydali 3 borci. Nejstarším účastníkem pochodu byla pravidelná návštěvnice naší akce 76 letá Zdena Vrbková z Bošovic na trase 25 km.
Na trase cyklomaratonu na 100 km byl nejstarším účastníkem Václav Blížkovský z Ivančic (74 let) nejmladší byli 12 letí Marek Veselý z Bošovic a Jan Pešl z Těšan.
Od XI.. ročníku jsme se pokusili organizovat Šlapku bez finančních příspěvků a sponzorských darů místních podnikatelů.
Startovné sice bylo nutné zvýšit na 50 Kč, ale pro děti do 15 let zůstalo vstupné stále zdarma, což je dodržováno na všech akcích v Bošovicích, a je velkým překvapením pro přespolní návštěvníky.
Byly zachovány všechny dosavadní výhody pro registrované účastníky, což je oblíbený chléb se škvarkovou pomazánkou na kontrolním stanovišti Hvězda a v cíli uzená trampská cikára.
Oblíbená reklamní trička byla zajištěna ve spolupráci s KRTKEM, nadačním fondem dětské onkologie v Brně.
Tentokrát pořadatelé s velkými obavami dokončovali poslední přípravy na akci, protože v pátek večer pršelo a v noci byl prudký liják, ale s rozedněním se mraky rozptýlily a ráno se probouzelo do svěžího dne.
Příznivci Šlapky váhali, scházeli se na startu pomalu a vybírali si kratší trasy, ale byli odměněni příjemným počasím i klidem a pohodou na poloprázdných cestách.


XII. ročník: 26. května 2007

Pochod 148
Cyklojízda 623
Cyklomaraton 59
Celkem 830

Na trasy pochodu na 40 a 50 km v tomto roce nevyrazil žádný z chodců.
Nejstarším účastníkem cylkomaratonu na 100 km byl opět Blížkovský Václav (75 let) a nejstrarší cyklistkou na cyklostezkách
byla 79letá Marie Jadrná z Bošovic, která ujela 12 km. Nejmladšími účastníky akce byli roční Tadeáš Zonyga a Jirka Kozák.
Akce se opět vydařila, počasí nám přálo a v cíli bylo veselo, účastníky vítali bošovští Synečci, na návsi se opékalo sele a všichni se dobře bavili až do pozdních večerních hodin.


XIII. ročník: 31. května 2008

Pochod 135
Cyklojízda 685
Cyklomaraton 50
Celkem 870

Na pochod 50 km vyrazil jediný účastník Ladislav Burian z Drnovic.
Nejstarším cyklistou byl 76letý Václav Blížkovský na trase cyklomaratonu na 100 km.
Na kontrolním stanovišti Hvězda, kde všem účastníkům akce rozdáváme zdarma malé občerstvení, se snědlo 150 bochníků chleba,
50 kg škvarkové pomazánky a 10 kg cibule. Na přehledech o počtu zaregistrovaných návštěvníků je vidět stále rostoucí zájem o Šlapku.
Dle startovních listin je většina účastníků akce z Bošovic, Velkých Hostěrádek a z Brna i ze vzdálenějších obcí, ale jen velmi malý počet občanů Otnic a Dambořic a obyvatelé Lovčiček a Milešovic navštěvují naši akci jen v ojedinělých případech.


XIV. ročník: 30. května 2009 - MOKRÁ ŠLAPKA

Pochod 62
Cyklojízda 97
Cyklomaraton 0
Celkem 159

V pátek večer se v Sokolovně sešli příznivci akce, aby se pobavili při písničkách country kapely KT Noha z Bučovic a místní folkové skupiny Náhodou. Předpovědi počasí tentokrát nevěstily nic dobrého, v pátek během dne byly přeháňky a v sobotu již od rána bylo zataženo a vytrvale pršelo. Pořadatelé pokračovali v přípravách akce a zajistili kontrolní stanoviště s občerstvením, teplými nápoji a samozřejmě chlebem se škvarkovou pomazánkou u Hvězdy, i u hájenky Svatá. I přes nepřízeň počasí se během dopoledne vydalo na zkrácené a upravené trasy do lesa přes 100 odvážlivců. Odpoledne v sokolovně kamarádi Josefa Vrzala st. hráli a zpívali trampské písničky nejen účastníkům, vracejícím se do cíle, ale i všem ostatním návštěvníkům, kteří se přišli zaregistrovat a přispět svým startovným k menší finanční ztrátě.

Pohádka z rozcestí u Hvězdy: Když v poledne vykouklo bledé a ospalé sluníčko ze svých načechraných peřin, nemohlo uvěřit svým očím, ocitlo se v kouzelném lese. Z mlhy se nejdřív vynořili cyklisté, kteří kličkovali mezi kapkami deště, a pak se jako houby po dešti vyrojily pestrobarevné kloboučky deštníků a poskakovaly po mokré cestě mezi chodci v pláštěnkách. Překvapené sluníčko rozhrnulo šedé závěsy mraků a usmálo se z oblohy na odvážné účastníky Bošovické šlapky.


XIV. ročník: 13. června 2009 - ...Jedeme dál ...

Pochod 88
Cyklojízda 320
Cyklomaraton 69
Celkem 477

Pro velký zájem místních občanů se pořadatelé rozhodli znovu zopakovat celou akci v původně naplánovaném rozsahu, pouze cyklomaraton již nebyl zajištěn. Na 14. ročník Šlapky totiž byly připraveny nové zajímavé trasy pro cyklisty po hřebenové cestě Těšance až na opačný konec Ždánického lesa. Většina úseků cyklojízdy vedla k nové kontrole s občerstvením u Zlatého jelena a přes farmu v Jalovém dvoře, jen nejdelší trasy pokračovaly po cyklostezkách až ke Slepici, do Lovčic, Ždánic a zpět do Bošovic. V cíli čekalo účastníky překvapení, občerstvení pro všechny bylo zajištěno na nádvoří středověké tvrze, i včetně možnosti prohlídky prostor této historické budovy.

Mimořádných věkových rekordů v letošním roce dosáhly bošovické ženy, na trase pochodu na 12 km byla nejstarší Ludmila Jahodová (77 let) a na cyklostezkách Zdena Vrbková (79 let), která ujela 45 km. Nejmladším účastníkem byl 18denní Jakub Nedělka z Dambořic.


XV. ročník 29. května 2010

Pochod 174
Cyklojízda 616
Cyklomaraton 25
Celkem 815

Nejstarší účastnicí letošní akce byla 80-letá Zdena Vrbková z Bošovic, která zvládla celou trasu 30 km cyklojízdy Ždánickým lesem.
Nejstarším borcem na trase 150 km cyklomaratonu kolem Pálavských vršků byl 67-letý Jan Janíček z Velkého Meziříčí a na trase 100 km 65-letý Peňáz František z Bošovic
Nejmladším registrovaným účastníkem byla dvouměsíční Karolína Kvítková z Hrušek, která se s roční sestřičkou v kočárku v doprovodu rodičů projela až na Hvězdu.

Letos tradiční termín Šlapky zkřížilo datum voleb do parlamentu, což však nemohlo změnit naše plány, dokonce nás neodradila ani nepříznivá dlouhodobá předpověď počasí.
Celý květen byl chladný a deštivý, až pátek, kdy v Bošovicích vrcholily přípravy na akci a navážení občerstvení pro očekávaných 800 účastníků (150 bochníků chleba, 1000 rohlíků, 50 kg škvarkové pomazánky a přes metrák uzenin), se konečně vyčasilo. Značení tras cyklojízdy a pochodu Ždánickým lesem se na suchém asfaltu cyklostezek povedlo, ale pak noční bouřka s prudkým lijákem naplavila na cesty v údolích spoustu čerstvého bahna a místy poničila i naše značky.
V sobotu ráno se po obloze honily zlověstné mraky, ale na startu se přesto scházeli odhodlaní příznivci Šlapky, vybavení na špatné počasí. Později se ukázalo sluníčko, celý den bylo teplo a v lese po deštích zavládlo čerstvé, svěží ovzduší.

Všechny trasy vedly přes Čarodejň k hájence Svatá, kde byla první kontrola a dál pokračovaly po Těšance. Na kontrolním stanovišti na křižovatce Písečná dávali pořadatelé kromě razítka informace o jednotlivých trasách, které se zde rozdělovaly. Na Hvězdě čekalo na všechny účastníky občerstvení a mezi ženami, které mazaly chleba se škvarkovou pomazánkou a cibulí, jste mohli najít nejstarší z týmu pořadatelů.
Zaměstnanci firmy Vilíksport z Újezda u Brna opět zdarma a ochotně opravovali kola všem cyklistům, kteří měli cestou problémy.
Kontrola na nebezpečné křižovatce Těšanky se státní silnicí překvapila svou originalitou, všechny zastavila závora, pozornost upoutal funkční starožitný Gramofon, který vyhrával dávné hity a nepřehlédnutelný byl nejmladší z pořadatelů, roční Ondra Havlík.
Na stanovišti s občerstvením u Zlatého jelena parta pořadatelů ve stylových kostýmech tančila v rytmech Karibiku kolem grilovaných klobás a točeného piva, ale upozorňovala i na úskalí, která číhají na zdatné cyklisty na nejdelších trasách přes Slepici, Lovčice a Ždánice.
V malebném údolí v Jalovém dvoře místní Ekofarma nabízela občerstvení v hostinci i možnost prohlédnout si koně, ovce a oslíky, pasoucí se na stráních pod lesem.
Do cíle se vraceli účastníci spokojení, pochvalovali si zajímavé trasy i nečekaně příjemné počasí.

Napsali o nás: www.veslavkove.cz
„V sobotu 29. května se konal již 15. ročník populárního pochodu Bošovická šlapka. Je to vlastně pochod, cyklojízda a cyklomaraton. Účastníci si mohou vybrat ze sedmi tras 6–50 km pro pěší, z devíti tras 6–70 km pro cyklisty a 100 nebo 150 km pro cyklomaraton. Šlapka si za 15 let své existence vydobyla již pevné místo v kalendáři všech milovníků turistiky nebo cyklistiky.
…... 15. ročník je již historií. Přijďte na 16. ročník, který se koná v sobotu 28. května 2011, určitě nebudete litovat!“.


XVI. ročník 28. května 2011

Pochod 55
Cyklojízda 170
Cyklomaraton 5
Celkem 230
Mediálním partnerem Šlapky bylo Rádio ČAS, které ve vysílaní brněnského studia zvalo své posluchače k nám do Bošovic. Start a cíl byl letos ze Sokolovny přesunutý do krásného přírodního areálu na Hájku, kde je nová budova se sociálním zařízením a prostory vhodnými pro zajištění občerstvení.

Trasy šlapky s kontrolními stanovišti na Těšance se v loňském roce osvědčily a proto zde nebyly žádné změny. Po dlouhé době, kdy vládlo téměř letní počasí, byly na poslední květnový víkend ohlášené přeháňky a bouřky. Pršet začalo již v pátek večer, kdy pořadatelé dokončovali přípravy na akci a na Hájku se na vystoupení chystala místní folková kapela Náhodou. Náhoďáci hráli v prostorném sále v podkroví nové budovy, kam se pohodlně vešlo asi 80 jejich příznivců. Návštěvníci, kteří si přišli jen koupit trička s krtečkem od nadačního fondu dětské onkologie, popovídat a občerstvit se, zůstali venku pod altánky. V sobotu od rána bylo zataženo, pršelo sice mírně, ale zato nepřetržitě a po celý den. Přesto se na startu zaregistrovalo v průběhu dopoledne 230 účastníků, převážně z Bošovic, kteří se vybavili na cestu v dešti nepromokavými oděvy a pláštěnkami. Většina z nich dorazila ke stanovišti na Hvězdě, kde se před zpáteční cestou všichni občerstvili chlebem se škvarkovou pomazánkou a něčím na zahřátí. Mnozí cyklisté se vydali na delší trasy a pokračovali ke kontrole u Zlatého jelena, kde byly připraveny teplé nápoje a opékané klobásy. Na ekofarmě v Jalovém dvoře v útulné hospůdce se dokonce mohli ohřát a osušit u krbu. Firma Bizon věnovala trička pro nejmladšího účastníka, kterým byla tříměsíční Eliška Matulová z Milešovic i pro nejstaršího účastníka Josefa Marka, který oslavil 71. narozeniny.

XVII. ročník 26. května 2012

Pochod 158
Cyklojízda 802
Cyklomaraton 20
Celkem 978
Po loňském deštivém počasí jsme dlouho jsme váhali, zda se letos pustíme do přípravy dalšího, jež 17. ročníku Bošovické šlapky. Většina nákladů na akci je totiž fixních, jsou tedy vynaloženy nehledě na to, že se akce nezúčastní předpokládaných 900 účastníků (pro něž jsou nakoupeny uzeniny, pomazánka, pečivo, medaile, diplomy apod.), ale pouze malá část z tohoto počtu.
Nakonec nás přesvědčil ohlas těch, kteří v loňském roce v nepřetržitém dešti vyrazili na trasy, i zájem obětavých dobrovolníků, kteří přes nepřízeň počasí zajistili všechna kontrolní stanoviště. Zkusili jsme do toho jít znovu.

V předvečer Šlapky zahrála v Sokolovně v Bošovicích všem svým příznivcům místní folková kapela Náhodou a při poslechu jejích písniček se dobře bavilo přibližně 150 návštěvníků.
Tentokrát na akci vystoupili i hosté – taneční skupina z Velkých Pavlovic, která na parketu předváděla country tance.
V letošním roce se na startu zaregistrovalo rekordních 990 účastníků.
Pro účastníky cyklomaratonu jsme letos naplánovali novou trasu na 100 km, která tentokrát nesměřovala po silnicích k Pálavským vrškům, ale opačným směrem až do Lovčic, odkud se vracela zpět do Bošovic po cyklostezkách Ždánickým lesem. Na tuto trasu vyrazilo 20 cyklistů.
Na trasách čeká na účastníky několik kontrolních stanovišť, která plní hned několik funkcí. Pořadatelé jednak označí mapy účastníků příslušným razítkem pro kontrolu návštěvy tohoto stanoviště, dále navádí účastníky na správnou cestu v případě míst, kde se kříží jednotlivé trasy, rovněž upozorňují na ty části trasy, kde je třeba dbát zvýšené opatrnosti, jsou ochotni poradit a v případě zdravotních problémů zajišťují i první pomoc.
Na vybraných stanovištích je také připraveno občerstvení. Někteří organizátoři překvapují svými originálními kostýmy, vyhlášené je tím především stanoviště U Zlatého jelena. Toto stanoviště bylo letos obohaceno o malované kulisy z pohádkové říše a děti i dospělí se zde setkali s Rumcajsem a Mankou, Čmeldou a Brundou, Bílou paní, rytířem a dalšími pohádkovými bytostmi.
Velmi oblíbeným stanovištěm je kontrola Hvězda, jež je proslulá tím, že si zde může každý účastník pochutnat na domácí škvarkové pomazánce a mezitím si třeba i nechat zdarma opravit a seřídit kolo firmou Vilík – sport.

Bohužel letos padl i další rekord, a to v počtu neregistrovaných návštěvníků, kteří se sem chodí zdarma najíst chleba se škvarkovou pomazánkou na úkor těch, kteří se zaregistrovali a uhradili startovné. Dobře víme o této zvláštní kategorii černých návštěvníků Šlapky a každoročně počítáme s velkou rezervou chleba i pomazánky. Přesto jsme letos nedokázali odhadnout, jak velký bude počet lidí, kteří zcela bez zábran stačí sníst chleba se škvarkovkou těm, pro které je občerstvení určeno. Omlouváme se všem oficiálním účastníkům, kteří od Hvězdy odcházeli s prázdným žaludkem, protože na ně už nic nezbylo. Chování některých lidí nás nutí zavést v příštím roce účinnější opatření, aby dostali škvarkovku na Hvězdě jen ti, kdo na ni mají nárok.

XVIII. ročník 1. června 2013

Pochod 138
Cyklojízda 504
Cyklomaraton 18
Celkem 660
18. ročník Šlapky jsme naplánovali na sobotu 1. června 2013.
Zajistit start a cíl v  přírodním areálu na Hájku bylo organizačně náročnější než v Sokolovně, avšak tento nápad hlavního pořadatele akce Josefa Vrzala ml. se velmi osvědčil.
Letošní Šlapce předcházelo dlouhé deštivé období se zataženou oblohou, ale ani nepříznivá předpověď počasí nemohla narušit přípravy sehrané party zkušených pořadatelů na akci. V minulých letech jsme se přesvědčili, že máme dost pravidelných návštěvníků, kteří jsou ochotní zúčastnit se Šlapky za každého počasí.
V pátek 31. května se sešli v prostorném podkroví nové „boudy“ na Hájku příznivci hudební skupiny Náhodou, aby si společně zazpívali trampské a folkové písničky. U občerstvení přes budovou se bavili návštěvníci, kteří se přišli seznámit s trasami a domluvit s přáteli, kam ráno vyrazí. Velký zájem byl o zakoupení triček s Krtkem na podporu Nadace dětské onkologie v Brně.
V sobotu ráno nás příjemně překvapily hřejivé sluneční paprsky, které se prodíraly mezi mraky a vylákaly na trasy cyklojízdy, cyklomaratonu a dálkového pochodu nejen zdatné a otužilé sportovce, ale i rodiny s dětmi. Do Ždánického lesa vyrazilo celkem 660 příznivců zdravého pohybu v přírodě, z toho 504 cyklistů a 138 pěšáků. Na zajištění akce se podílelo asi 70 dobrovolníků.
Po poledni, kdy už byli rodiče s nejmenšími dětmi doma, zastihla účastníky Šlapky asi půlhodinová průtrž mračen. Bezpečný úkryt před prudkým deštěm poskytla cyklistům útulná hospůdka v Jalovém dvoře, která „praskala ve švech“.
Kdo byl v té chvíli poblíž kontrolních stanovišť pořadatelů, snažil se vtěsnat pod stříšky jejich altánků, ostatní vyzkoušeli kvalitu svých pláštěnek a jiných nepromokavých oděvů. V cíli na všechny čekalo teplé občerstvení a mohli se ohřát i osušit u roztopených krbových kamen v podkrovních prostorách boudy. Návštěvníci si domů odnášeli kromě originálních diplomů, keramických medailí a slevových poukázek od sponzorů i dobrou náladu a spoustu nových zážitků.

Novinkou letošního ročníku byly „lístky na chleba“ se škvarkovou pomazánkou a cibulí. Toto občerstvení jsme vydávali jako obvykle na hlavním stanovišti u Hvězdy a pro účastníky obou nejkratších tras bylo připraveno i na kontrole u hájenky ve Svaté.
Na nejdelší z tras dálkového pochodu, dlouhou 50 km, vyrazili pěšky jen 3 účastníci, nejstaršímu z nich Josefu Vašíčkovi z Brna je 68 roků. Nejmladším zaregistrovaným návštěvníkem pochodu byl pětiměsíční Matěj Zonyga z Bošovic v doprovodu celé svojí rodiny, která si vybrala trasu na 30 km.
Na nejdelší trase cyklojízdy byl nejstarším účastníkem zakladatel Bošovické Šlapky Josef Vrzal starší, který v letošním roce oslaví již 79 narozeniny. Nejmladším z cyklistů byl 1,5-roční Honza Kříž z Bošovic.

XIX. ročník 31. května 2014

Pochod 200
Cyklojízda 794
Cyklomaraton 25
Celkem 1019
V pátek večer vystoupila na Hájku folková skupina Náhodou se svými hosty,
místní country kapelou Krtci, která hraje od letošního roku v nové sestavě.
Při oblíbených písničkách se návštěvníci dobře naladili na celodenní turistickou akci
v krásném prostředí přírodního parku Ždánický les.
Letošní Šlapce předcházelo opět dlouhé deštivé období a až těsně před akcí se počasí umoudřilo. V sobotu vylákalo svěží slunečné ráno na trasy rekordní počet návštěvníků,
na startu se zaregistrovalo 1019 účastníků a akci zajišťovalo 70 dobrovolníků. Nekončící davy návštěvníků na startu odbavovaly zkušené pořadatelky, které neměly šanci ani na chvilku se zvednout ze židle a opustit svoje místo.
U občerstvení to vypadalo jako v úle a obsluha byla v jednom kole. Všichni pořadatelé pod vedením Josefa Vrzala (mladšího) měli plné ruce práce. Místní hasiči regulovali dopravu při výjezdu z Hájku na silnici a museli usměrňovat návštěvníky i při parkování aut,
která zaplnila všechny vedlejší uličky v horní části obce. Kontrolu u Hájenky ve Svaté již od prvního ročníku zajišťovali se svojí rodinou manželé Anežka a Jiří Skulínkovi, kteří jsou nejstaršími  z našich pořadatelů. Letos poprvé jim zdravotní problémy nedovolily zúčastnit se akce,
a proto jejich stanoviště posílila osvědčená sestava bábinek. Paní Věra Pospíšilová, Marie Jadrná a Lída Mazurová zde mazaly chleby se škvarkovou pomazánkou a cibulí pro účastníky nejkratších tras. Na rozcestí Písečná se letos objevilo stanoviště ve westernovém rázu.
Skupina táborových instruktorů pod vedením Honzy Arnošta zde připravila kromě kontroly, první pomoci a občerstvení i zábavné hry a soutěže pro děti i dospělé.
Sehraná parta kamarádů Milana Marka již po léta na křižovatce u Hvězdy poskytuje informace o trasách, zdravotní službu a hlavně občerstvení. Přípravy chleba se škvarkovou a cibulí se letos ujaly bezva baby z Bošovic.
Zaměstnanci firmy Vilik-Sport z Újezda u Brna opět prováděli zdarma opravy závad na kolech účastníků i prodej svého zboží a Otnická firma Bizon nabízela ve svém stánku kvalitní cyklistické dresy  vlastní výroby.
Na příjezdu ke státní silnici směrem na Slavkov každoročně dohlíží na bezpečnost Zdeněk Havlík, který překvapuje svojí nevyčerpatelnou nápaditostí. Tentokrát mohli účastníci na vlastní oči vidět Bílého vlka dokonce i s Karkulkou.
U křížku, kde odbočují cyklotrasy ze státní silnice do lesa na Těšanku, již tradičně střežil dodržování pravidel silničního provozu i podmínek pro pořádání akcí v lese Jirka Veselý a spol.
Památník u Zlatého jelena dodnes připomíná, že za II. Světové války v těchto odlehlých místech probíhaly boje členů partyzánského oddílu Olga s německými vojáky. Letos zde „vojenská četa“ pod velením Vlasti Křivana zřídila opět originální stanoviště s občerstvením, tentokrát v army-stylu, které bylo doplněné zajímavou vojenskou technikou a unikátním vybavením.
Pro cyklomaraton již od prvního ročníku Šlapky zajišťují kontrolu, první pomoc i chleba se škvarkovou pomazánkou manželé Čamlíkovi s paní Libou Hradskou. Letos bylo jejich stanoviště určené i pro nejdelší trasy cyklojízdy a bylo umístěné u Červeného kříže na křižovatce Těšanky se státní silnici na Bučovice.
Většina cyklotras se vracela zpět přes Ekofarmu v Jalovém dvoře, kde se mohli cyklisté občerstvit v hospůdce u Hřibka, odpočnout si a pokochat se pohledem na stáda koní a oveček.
V cíli čekala na všechny účastníky odměna: krásný diplom, zajímavá keramická medaile, poukaz na 50% slevu na vstupné do Papouščí ZOO a občerstvení. Na Hájku si zájemci mohli zakoupit jubilejní trička a suvenýry s krtečkem na podporu Nadačního fondu dětské onkologie v Brně, které již od roku každoročně zajišťuje Jiří Procházka.
Letos se naší akce zúčastnil, kromě pravidelných návštěvníků - rodin s nemocnými dětmi, i přednosta Kliniky dětské onkologie FN v Brně prof. MUDr. Jaroslav Štěrba PhD.
Novinkou letošního ročníku byly cyklokuriozity, které vyrobil pan Martin Zehnal z Hrušek. Na Hájku se všichni mohli přesvědčit, jak fungují tyto neuvěřitelné atrakce a mnozí odvážlivci si zde vyzkoušeli svoje schopnosti. Nejoriginálnějším vozidlem na trase letošní Šlapky byla maxi-kolo-běžka, kterou sestrojil tým Petra Jarmary.
Čtyři zdatní borci na tomto vozítku budili zaslouženou pozornost a zdolali dokonce třicetikilometrovou trasu. Při cestě jim praskla duše zadního kola, kterou odložili již před první kontrolou u Svaté, ke Karkulce a Bílému vlkovi dojeli na ráfku, ale na kontrolu ke Zlatému jelenu dorazili už jen na rozetě. Přesto zvládli ještě i zpáteční cestu.
Nejstarším účastníkem letošní Šlapky byl 84 letý Karel Tužín z Blažovic, který na kole zdolal trasu 60 kilometrů. Na cyklotrase na 55 kilometrů dosáhly rekordů ženy z Bošovic, paní Anička Gregorová ve svých 73 letech byla nejstarší a 9 letá Adélka Šimandlová byla nejmladší z cyklistů na dlouhých tratích. Nejstarším účastníkem dálkového pochodu byla 64 letá Marie Krausová z Lovčiček, která pěšky ušlapala 40 kilometrů. Na cyklomaraton si v posledních letech troufají jen muži a nejstarší z nich, zakladatel naší Šlapky Josef Vrzal (starší), letos oslaví 80. narozeniny. Nejmladším účastníkem letošní akce byl jeho pravnouček, šestitýdenní Adam Oldřich Matula, kterého přivezli jeho rodiče v kočárku až ke Hvězdě.

Šlapka 2014 v číslech

Pochod6 km12 km18 km25 km30 km40 km50 km
Počet účastníků284110317830Celkem 200


Cyklojízda6 km12 km18 km30 km40 km50 km
Počet účastníků132018411521884

Cyklojízda 55 km 60 km 70 km 100 km
Počet účastníků69365525Celkem 819

Počet účastníků celkem 1019

Když sečteme počet kilometrů, ujetých cyklisty na kole,
dostaneme se  číslu 32 305 kilometrů.
Pěšáci ušli celkem 3 269 kilometrů.

Odkaz na článek o naší akci na webu EPOCH TIMES - zde


XX. ročník 30. května 2015

Pochod 236
Cyklojízda 825
Cyklomaraton 23
Celkem 1084
20. ročník BOŠOVICKÉ ŠLAPKY se uskutečnil v sobotu 30. května 2015. Věkové rekordy na letošní ŠLAPCE opět získala rodina zakladatele naší akce, osumdesátiletého Josefa Vrzala, který ujel na kole trasu 110 km. Nejmladším registrovaným účastníkem pochodu byl jeho dvouměsíční pravnouček Eriček Langer, se kterým se vypravili jeho rodiče na desetikilometrovou vycházku s kočárkem. Nejdelší trasu dálkového pochodu 52 km ušlapal jen jediný borec, 57- letý Michal Hofer z Brna. Nejmladším účastníkem cyklojízdy byla půlroční Anička Dítětová z Lovčiček. Na delších a náročnějších cyklotrasách byla nejmladší roční Anička Matyášová z Otnic, se kterou, i s jejím tříletým bratříčkem Kubíkem, zvládl jejich táta ujet na kole 35 km. Na trasách letošní Šlapky ušlapali cyklisté na kolech celkem 31 469 km a účastníci pochodu ušlapali pěšky celkem 3 097 km.

Šlapka 2015 v číslech

Pochod - trasy 5 km 10 km 15 km 22 km 32 km 40 km 52 km Celkem
Počet účastníků 53 42 110 25 5 0 1 236


Cyklojízda
maraton – trasy
5 km 10 km 16 km 27 km 35 km 42 km 53 km61 km110 km Celkem
Počet účastníků 9 14 170 114 183 172 77 86 23 848Na zajištění Šlapky se podílelo 69 pořadatelů a s přípravou pomáhala řada dalších příznivců.
Všem patří naše poděkování.XXI. ročník 27. května 2016

Pochod 240
Cyklojízda 891
Cyklomaraton 29
Celkem 1160
V pátek 27. května pořadatelé Šlapky dokončovali poslední přípravy na akci a s obavami sledovali oblohu, protože předpověď počasí nebyla vůbec příznivá. K večeru se nad lesem objevily temné mraky, které nevěstily nic dobrého. Bouřky se naštěstí tentokrát naší vesnici vyhnuly, ale zasáhly obce na jiném konci Ždánického lesa, kde krupobití nadělalo velikou spoušť a silné přívalové deště způsobily nečekané záplavy.
Na tradičním country večeru na Hájku zahrála místní hudební skupina Náhodou a brněnská kapela Přístav. S Náhoďáky letos vystoupily všechny zpěvačky, které ve skupině působily v minulých letech. Přístaváci neváhali pozvat k mikrofonu odvážné zájemce z řad diváků, kteří svým zpěvem všechny velice překvapili a zpestřili celý program. Krásný letní večer pod širou oblohou a oblíbené písničky přilákaly na Hájek 150 návštěvníků, kteří se dobře bavili do pozdní noci.
V sobotu 28. května přispělo příjemné počasí k tomu, že počet návštěvníků letošní Šlapky opět překonal loňský rekord. Celkem se zaregistrovalo 1160 účastníků, z toho na pochod „po vlastních“ se vydalo 240 pěších a na kolech vyrazilo 920 cyklistů. Na organizaci akce se podílelo 75 dobrovolníků.
Nejstarším návštěvníkem Šlapky byla Marie Vokurková, která letos oslaví již své devadesáté narozeniny, ale nenechala si ujít zajímavou akci za humny své chalupy a přišla se na Hájek aspoň podívat. Na trase pochodu byla nejstarší třiasedmdesátiletá Alena Štýhnarová z Uničova, která ušlapala 15 kilometrů. Nejstarším cyklistou byl Drahomír Navrátil z Brna, který si ve svých 82 letech vybral cyklotrasu na 27 kilometrů.
S nejmladším účastníkem Šlapky, teprve měsíčním Dušánkem Procházkou z Klobouk, se vypravili jeho rodiče na desetikilometrovou vycházku. Nejmladším účastníkem cyklomaratonu na 110 kilometrů byl patnáctiletý Ondřej Šípek z Brna. Na náročné trase cyklojízdy na 53 kilometrů byli mezi nejmladšími jedenáctiletá Adélka Šimandlová z Bošovic a stejně starý Božetěch Drápal z Křenovic i se svým devítiletým bratrem Metodějem.

Letos jsme si připomněli významné jubileum v historii Šlapky, deset let naší spolupráce s KRTKEM, nadačním fondem dětské onkologie v Brně.
Již od roku 2006 zajišťuje každoročně Jiří Procházka zhotovení a prodej oblíbených triček s Krtečkem. Za deset let dosáhl Krtek za prodej benefičních triček a drobných reklamních předmětů v Bošovicích zisk v celkové výši 428 194,- korun, za což patří všem účastníkům Šlapky velké poděkování.Šlapka 2016 v číslech

Pochod - trasy 5-10 km 15 km 22 km 31 km 40-50 km Celkem
Počet účastníků 124 101 14 1 0 240


Cyklo
+ maraton – trasy
5-16 km 27 km 35 km 42 km 53-61 km 110 km Celkem
Počet účastníků 159 124 270 164 174 29 920


Celkem 1160 účastníků
Všem děkujeme.A co na závěr?

Pořádání BOŠOVICKÉ ŠLAPKY v současné podobě je možné jen díky obětavé a nezištné pomoci sehraného týmu téměř 70ti dobrovolníků, kteří se po léta pravidelně podílejí na časově náročné přípravě a organizaci akce. Návštěvníci si oblíbili naši Šlapku nejen pro její zajímavé trasy v krásném prostředí Ždánického lesa, pohodovou atmosféru, dobré zajištění kontrolních stanovišť i poskytnutí občerstvení a hodnotných pamětních medailí .

Příjemná překvapení na akci připravují nejen pořadatelé, ale i sami účastníci, kteří se na trasu někdy vypraví s kuriózním vybavením nebo ve speciálním oděvu.
Poděkování tedy patří nejen všem pořadatelům, ale i našim příznivcům, kteří k nám přicházejí a přijíždějí s dobrou náladou, a přinášejí sebou dokonce i dobré počasí ( většinou ) .


Naši akci podporují :

Pořadatel nezjišťuje ani nevyhlašuje pořadí účastníků.
Bošovická šlapka není závod - každý, kdo absolvuje zvolenou trasu - vítězí.
Děti do 10 let pouze v doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby.
Každý účastník jede nebo jde na vlastní nebezpečí. Akce není pojištěna.

Z bezpečnostních důvodů dodržujte na trasách vyznačený směr jízdy.
Při jakýchkoliv problémech , zraněních, nebo při předčasném odstoupení z pochodu nebo jízdy, vždy prosím neprodleně informujte pořadatele.
Telefonní čísla - 608 770 532 a 606 497 451 - budete mít uvedena i na mapce své trasy.